Самостійне вивчення математики з Cubens

Математика сайт

Самостійне вивчення математики з Cubens

Cubens — найкращий освітній портал для самостійного та дистанційного вивчення математики. Веб-сайт містить зручний математичний довідник, де всі теми розподілені по розділам, що включають в себе елементарну, шкільну та вищу математику.

Дистанційне навчання

Навчальні матеріали на Cubens будуть корисними для школярів, абітурієнтів, студентів та викладачів. Cubens створений для допомоги у вирішенні математичних задач та вивчення математики і містить всю потрібну теорію, калькулятори, таблиці та формули для підготовки в університети, академії та коледжі онлайн.

Довідкова інформація та теоретичний матеріал на Cubens максимально систематизовані та містять прості і зрозумілі приклади для можливості дистанційного навчання та підготовки з математики.

Математика і освіта

Математика виникла як один з напрямків пошуку істини, для практичних потреб людини: обчислювати, вимірювати, досліджувати. Вона інколи оперує досить складними поняттями, які не всім і не завжди зрозумілі. Тому, використовуючи Cubens можна назавжди забути про питання: «Як самостійно вивчити математику?».

У школі вивчається елементарна математика — арифметика, функції, алгебра, а у ВНЗ — вища математика: диференціальне, інтегральне числення, топологія, теорія операторів та все інше, що не входить у елементарну математику. На Cubens містяться теми з елементарної та вищої математики таких розділів: числа і вирази, рівняння і нерівності, геометрія, тригонометрія, функції та графіки, алгебра та початки аналізу, комбінаторика та інші.

Разом з Cubens

Разом з нами Ви можете отримати будь-яку навчальну інформацію для досягнення результатів у навчанні, а потім й успіху в житті. Адже не існує ГДЗ для життя. То що ж Ви будете робити після 11-го класу? Тому не гайте час і присвячуйте його навчанню.

В найближчому майбутньому на Cubens з’являться всі навчальні предмети, такі як біологія, географія, історія, хімія, фізика, література. Вам більше не прийдеться шукати інформацію на жахливих та незручних сайтах, Ви знатимете куди звернутись коли щось забули, а ми завжди будемо у Ваших закладках.

І знайте: «Знання — це сила». Будьте сильними з Cubens!

Довідник

  Числа і вирази

   Подільність цілих чисел, ознаки подільності Прості і складені числа, прості дільники Найбільший спільний дільник та найменше спільне кратне Відсотки, відсоток від числа Дійсні числа, числові множини Пропорції і відношення, пряма та обернена пропорційність Модуль числа та властивості модуля Середнє арифметичне та середнє геометричне Алгебраїчні вирази, одночлен і многочлен Формули скороченого множення Многочлен. Ділення многочлена на многочлен Формули Вієта та корені многочлена Степінь, властивості степенів Корінь n-ого степеня, властивості коренів n-ого степеня Логарифм числа, властивості логарифмів Послідовності чисел, метод математичної індукції Арифметична прогресія, сума арифметичної прогресії Геометрична прогресія, сума геометричної прогресії
   Рівняння з однією змінною, область допустимих значень рівняння Нерівність з однією змінною, ОДЗ нерівності Схема розвязування рівнянь, заміна змінних Розвязування нерівностей, метод інтервалів Системи рівнянь, розвязування систем лінійних рівнянь Системи нерівностей, розвязування систем лінійних нерівностей Лінійні рівняння і нерівності Квадратне рівняння, теорема Вієта Квадратна нерівність Дробові рівняння, як розвязати дробове рівняння Дробові нерівності, як розвязати дробову нерівність Рівняння і нерівності з модулями, геометричний зміст модуля Ірраціональні рівняння Ірраціональні нерівності Показникові рівняння Показникові нерівності Показниково-степеневі рівняння Логарифмічні рівняння Логарифмічні нерівності Системи лінійних рівнянь
   Функція, область визначення і множина значень функції Область визначення функції Графік функції Парні функції, непарні функції Властивості функцій Зростаючі функції, спадні функції Неперервність функції Періодичність функції Обернена функція Асимптоти графіка функції Елементарні перетворення графіка функції Лінійна функція, графік лінійної функції Дробово-лінійна функція Квадратична функція, графік квадратичної функції Функція кореня, графік функції кореня Степенева функція Показникова функція, графік показникової функції Логарифмічна функція, графік логарифмічної функції
   Границя функції Границя функції в нескінченності Обчислення границі функції Похідна функції, як знайти похідну функції Таблиця похідних Застосування похідної до дослідження функції Диференціал функції, знаходження диференціала Друга похідна, точка перегину Дослідження функції, побудова графіка функції Первісна та інтеграл Визначений інтеграл Обчислення площ і об’ємів за допомогою визначеного інтеграла
   Тригонометрія. Вимірювання кутів
   Перестановки
   Звичайні дроби, види дробів Десяткові дроби Ділення десяткових дробів, множення десяткових дробів Скорочення дробів, зведення дробів до спільного знаменника Множення дробів Додавання і віднімання дробів Ділення дробів Перетворення неправильного дробу в мішане число Перетворення мішаного числа в неправильний дріб Перетворення десяткових дробів в звичайні дроби Середнє арифметичне
   Математика по скайпу с репетитором 5 советов программистам на успешное собеседование Що таке ГДЗ і для чого воно потрібно? База «Библиофонд» — лучшие рефераты и сочинения для студентов Курси QA\QC, тестування Львів Робочі зошити для дошкільнят Федієнко: навчайтеся легко та із задоволенням Чому варто обрати Logos QA Academy? Чому варто вибрати приватний заклад? Переваги школи «Базис»

  Таблиці та формули

   Таблиця множення, таблиця квадратів, таблиця кубів, таблиця степенів

    Таблиця множення Таблиця квадратів Таблиця кубів Таблиця степенів Таблиця факторіалів Таблиця чисел Таблиця ділення
    Таблиця Брадіса косинусів, синусів, тангенсів, котангенсів Таблиця косинусів Таблиця синусів Таблиця тангенсів Таблиця котангенсів
    Таблиця похідних елементарних функцій, похідна функції
    Формули скороченого множення

   Класи

    Контакти: info@cubens. com
    © 2023 Cubens

   Якщо Ви продовжуєте використовувати даний веб-сайт, ми припускаємо, що Ви згодні отримувати всі файли cookies на всіх сайтах Cubens. Отримати детальну інформацію можна тут.

   Корисні оновлення У Вашій поштовій скриньці

   Щоб оформити підписку введіть нижче свою електронну адресу

   Якщо Ви продовжуєте використовувати даний веб-сайт, ми припускаємо, що Ви згодні отримувати всі файли cookies на всіх сайтах Cubens. Отримати детальну інформацію можна тут.

   Самостійне вивчення математики з Cubens

   Cubens — найкращий освітній портал для самостійного та дистанційного вивчення математики. Веб-сайт містить зручний математичний довідник, де всі теми розподілені по розділам, що включають в себе елементарну, шкільну та вищу математику.

   Навчальні матеріали на Cubens будуть корисними для школярів, абітурієнтів, студентів та викладачів. Cubens створений для допомоги у вирішенні математичних задач та вивчення математики і містить всю потрібну теорію, калькулятори, таблиці та формули для підготовки в університети, академії та коледжі онлайн.

   Довідкова інформація та теоретичний матеріал на Cubens максимально систематизовані та містять прості і зрозумілі приклади для можливості дистанційного навчання та підготовки з математики.

   Довідкова інформація та теоретичний матеріал на Cubens максимально систематизовані та містять прості і зрозумілі приклади для можливості дистанційного навчання та підготовки з математики.

   Довідник

   Визначений інтеграл.

   Cubens. com

   29.11.2020 6:49:56

   2020-11-29 06:49:56

   Любые данныеЛюбые данныеЛюбые данныеЛюбые данные Любые данные

   Любые данные

   Любые данные

   Изучение математики онлайн.

   Если Вас интересует математика или у Вас возникли сложности с решением математических задач, то Вы зашли по правильному адресу. OnlineMSchool создан для помощи школьникам, студентам и всем желающим изучать математику.

   Разделы сайта позволят Вам найти необходимый материал.

   Упражнения — онлайн задачи, решая которые вы сможете совершенствовать свои математические навыки. В этом разделе собраны задачи по математике разной степени сложности, предлагаемые для самостоятельного решения. Решение задач — это лучший способ подготовиться к контрольным, экзаменам или тестам по математике.

   Калькуляторы

   — подборка онлайн программ, которые помогут быстро решить математические задачи. Используя онлайн калькуляторы, вы сможете решить неподдающуюся задачу или проверить правильность вашего решения. Для решения задачи достаточно выбрать нужный онлайн калькулятор и ввести данные задачи, программа самостоятельно выполнит все вычисления и выдаст ответ с полноценным решением в развернутой форме, что поможет вам лучше разобраться в непонятном материале, найти и исправить ошибки в своем решении или удостовериться в правильности своего решения.

   І знайте: «Знання — це сила». Будьте сильними з Cubens!

   Изучение математики онлайн.

   Если Вас интересует математика или у Вас возникли сложности с решением математических задач, то Вы зашли по правильному адресу. OnlineMSchool создан для помощи школьникам, студентам и всем желающим изучать математику.

   Разделы сайта позволят Вам найти необходимый материал.

   Упражнения — онлайн задачи, решая которые вы сможете совершенствовать свои математические навыки. В этом разделе собраны задачи по математике разной степени сложности, предлагаемые для самостоятельного решения. Решение задач — это лучший способ подготовиться к контрольным, экзаменам или тестам по математике.

   Калькуляторы

   — подборка онлайн программ, которые помогут быстро решить математические задачи. Используя онлайн калькуляторы, вы сможете решить неподдающуюся задачу или проверить правильность вашего решения. Для решения задачи достаточно выбрать нужный онлайн калькулятор и ввести данные задачи, программа самостоятельно выполнит все вычисления и выдаст ответ с полноценным решением в развернутой форме, что поможет вам лучше разобраться в непонятном материале, найти и исправить ошибки в своем решении или удостовериться в правильности своего решения.

   Навчальні матеріали на Cubens будуть корисними для школярів, абітурієнтів, студентів та викладачів. Cubens створений для допомоги у вирішенні математичних задач та вивчення математики і містить всю потрібну теорію, калькулятори, таблиці та формули для підготовки в університети, академії та коледжі онлайн.

   Разом з Cubens

   Первісна та інтеграл.

   Ru. onlinemschool. com

   30.06.2019 21:18:29

   2019-06-30 21:18:29

   Любые данныеЛюбые данныеЛюбые данные Любые данные

   Любые данные

   Любые данные

   Источники:

   Https://cubens. com/uk

   Https://ru. onlinemschool. com/

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *